Poznaj nas.. wostok

Ambasada wschodniosłowiańskich smaków w zachodniej Europie!
Pierwszy wyspecjalizowany Pielmieni Bar na zachodnim brzegu Bugu!
Poszerz geografię smaków, używając zaledwie środków komunikacji miejskiej!
Do zobaczenia wkrótce!